Modele de desen

Modelul reprezintă aspectul Exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în trei dimensiuni şi rezultă DIN combinaţia dintre Principalele caracteristici. Prin « modèle » se Integ forme tridimensionale, spre exemplu aparatură ELECTRICĂ, mobilier, încălţăminte, panouri décoratif. Desenul sau modelul care este determinat Exclusiv de o funcţie Tehnică nu poate fi înregistrat. Pentru Apararea Drepturilor de proprietate INTELECTUALA in CEEA CE priveste functia TEHNICA a unui produs, Consult Pagina inventie-Model de utilitate. Condiţia de înregistrare a desenului sau modelului Industrial este noutatea şi deţinerea de caracter individuel. Pornind de la o idee anume, Sierra si-a facut desenul, care poate fi interpretat intr-o multime de feluri, de persoane diferite. Nu acesta a fost si cazul tatuatorului, Care pare ca a inteles parfait ce ISI Dorea clienta lui. Dacă desenul/modelul a fost dezvăluit deja, iar arrière-pensée se IA Hotărârea de a depune o Cerere de înregistrare a lui, se poate face acest lucru în Termen de un an de la Data Dezvăluirii. Această perioadă se numeşte « perioada de graţie ». Aspectul unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în Două sau trei dimensiuni, rezultat DIN combinaţia dintre Principalele caracteristici, îndeosebi Linii, contururi, Culori, formă, textură şi/sau materiale ALE produsului în sine şi/sau ornaţia acestuia poate fi protejat ca DESEN SAU modèle industriel. Cererea va fi respinsă Dacă încorporează, fără acordul titularului, o opěra asupra careia exista un drept de Autor sau orice Alt drept de proprietate moyennant protejat. Un desen sau modèle industriel sont caracter Individual Dacă impresia de ansamblu transmisă utilizatorului avizat diferă de CEA transmisă de oricare Alte desene şi MODELE Industriale anterioare.

Deciziile Comisiei de reexaminare DIN cadrul OSIM pot fi contestate la Tribunal. Termenul este de 3 Luni de la comunicarea Lor. Hotararile judecatoresti pronuntate de tribunal pot fi atacate in Termen de 15 zile de la comunicarea Lor. Aducerea la cunoştinţa publicului a desenului sau modelului se numeşte « dezvăluire ».

Les commentaires sont fermés.